Νήματα Ανύψωσης

Νήματα Ανύψωσης

Νήματα Ανύψωσης

Τα νήματα ανύψωσης είναι μια αισθητική διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επίτευξη σφίξης και ανανέωσης του δέρματος. Αυτή η θεραπεία στοχεύει στην ανύψωση των χαλαρών μορφών στο πρόσωπο με την τοποθέτηση λεπτών νημάτων κάτω από το δέρμα. Οι νήματα ανύψωσης έχουν γίνει δημοφιλής λόγω του ότι αποτελούν μη χειρουργική επιλογή και προσφέρουν σύντομη περίοδο ανάρρωσης.

Η διαδικασία των νημάτων ανύψωσης πρέπει να πραγματοποιείται από έναν ειδικευμένο αισθητικό γιατρό. Πριν την εφαρμογή, ο γιατρός πραγματοποιεί μια λεπτομερή αξιολόγηση των αναγκών και των προσδοκιών του ασθενούς. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, εφαρμόζεται τοπική αναισθησία και τα λεπτά νήματα τοποθετούνται κάτω από το δέρμα. Τα νήματα συγκρατούν τα ιστούς κάτω από το δέρμα, το τραβούν προς τα πάνω και το σφίγγουν. Έτσι, αποκτάται έντονος περίγραμμα στο πρόσωπο και επιτυγχάνεται νεανική εμφάνιση.

Η διαδικασία των νημάτων ανύψωσης συνήθως ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος της διαδικασίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της περιοχής που θα εφαρμοστούν τα νήματα και το σχέδιο της θεραπείας, αλλά συνή